Com adoptar

Com adoptar

Recorda que si es urgent el nostre telèfon és el 344600 !!

L’objectiu d’aquest qüestionari és trobar la combinació gat – propietari òptima, de manera que ambdós siguin feliços.
Si us plau, respongui a cada pregunta i estengui’s en les seves respostes tant com vulgui o cregui necessari.
A través d’aquest qüestionari, volem conèixer una mica, a la persona que vol tenir cura dels nostres animals per la resta de les seves vides.
Un abandonament és molt dolorós per a ells, i no voldríem que ho tornessin a viure.
Moltes gràcies per la seva col·laboració.

DADES PERSONALS:

Família

Nombre d’adults

Nombre de nens

Edats

Altres animals
SiNo

Edats

Estaria interessat en collaborar amb Laika

Voldríeu ser socis de Laika fent una aportació monetària
MensualSemestralAnualRes

CONNEIXEMENTS EXPECÍFICS

Quants anys pensa que pot viure un gat:

Coneix quina es l’alimentació més adequada per un gat?

¿Permetrà al seu gat sortir lliurement al carrer?
SiNo

Ens podria donar el nom del seu veterinari i el permís per parlar amb ell?

Clínica veterinària habitual:

TIPOLOGIA DEL GAT

Quin tipus de raça li agradaria tenir:

¿Quin sexe preferiu?

¿Quina edat li agradaria que tingués? Bebé, adult, gran:
BebéAdultgran

¿Què caràcter voleu que tingui? Tranquil, carinyós, molt actiu, independent, etc.

HABITATGE/FAMÍLIA:

En cas que visqui de lloguer, té coneixement el propietari/a de l’habitatge del fet que vol adoptar un animal?
SiNo

Coneix les necessitats diàries d’un gat? Qui serà l’encarregat de les mateixes?

Hi ha alguna persona amb al·lèrgies a la seva família?
SiNo

S’ha fet les específiques de gat:?
SiNo

Quant de temps passarà sol el gat?

SOBRE L’ADOPCIÓ:

Per què es decideix a adoptar un animal? Amb quina finalitat (per companyia, com a teràpia, …)?

On dormirà l’animal (al seu llitet a l’interior, al del propietari, al passadís, en una caseta a l’exterior, en una gàbia,)?

Quin material heu previst pel confort del gat? (llitet, joguines, …):

Si actualment té d’altres animals, estan esterilitzats, vacunats i xipats?

Com creu que reaccionaran els animals que té actualment amb l’arribada d’un nou animal?

Anteriorment, ha tingut d’altres animals? Quins?

Assumeix el compromís d’esterilitzar a l’adoptat un cop tingui l’edat suficient?

Si hagués de marxar uns dies o per vacances, què faria amb l’animal?

Està d’acord en que una persona de Laika pugui visitar el domicili del l’animal adoptat per veure com està?

Comentaris

Us donem les gràcies per respondre a aquestes preguntes l’objectiu de les quals és conèixer les condicions de vida del vostre futur company.

Assegureu-vos que les vostres respostes seran confidencials i no es revelaran a tercers.