Qui som

LAIKA

Laika és una associació que lluita per a la protecció dels animals de companyia, majoritàriament, gats i gossos. Es tracta d’una organització independent de Govern, formada per voluntaris sense cap ànim de lucre.

L'associació

Cura i protecció del animals. Fomentar el bon tracte als animals de companyia. Divulgar la conveniència d’evitar els hàbits violents contra ells. Unificar tots els esforços dels que senten iguals desitjos proteccionistes.

La junta

La funció principal de la Junta és la de treballar i prendre les decisions adhients pel correcte funcionament de l’associació.

Volontaris

Persones que dediquem el nostre temps lliure a la lluita del benestar dels animals d’Andorra