Voluntaris

VOLUNTARIS

Laika no seria possible sense els voluntaris que, tot i no formar part de la Junta, ajuden a fer el dia a dia de l’associació.

Ajudeu-nos a dur a terme les nostres missions. LAIKA viu principalment per la generositat del públic i, per tant, confia en el vostre suport per rescatar, defensar i protegir els animals.

Actualment, més de 60 persones ens ajuden en diverses tasques :

alimentació de colònies, neteja i alimentació del refugi, cases d’acollida, nodrisses, presencia en esdeveniments … entre d’altres